WEHA Sp. z o. o.

Wiejska 2
59-400 Jawor

Tel +48 76 870 37 00

Fax +48 76 870 30 46

Email metal@weha.pl

NIP: 695-13-46-385
Regon: 390637554

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS, nr. rej. KRS 0000009928,

kapitał zakładowy 1 852 000 zł.

Płatność na konto: (PLN) ING Bank Śląski S.A. ING O. w Wałbrzychu 87 1050 1908 1000 0023 4211 6544 (EUR) 
ING Bank Śląski S.A. ING O. w Wałbrzychu 90 1050 1908 1000 0023 4211 6684 
SWIFT: INGBPPLPW​

Dane kontaktowe

Tomasz Częstochowski

Stanowisko: Kierownik produkcji

Email: tomasz.czestochowski@weha.pl

Tel. +48 76 870 37 00 wew. 29

Tel. kom. +48 784 075 872

Angelika Muraszko

Stanowisko: Sekretariat - Logistyka

Email: angelika.muraszko@weha.pl

Tel. +48 76 870 37 00 wew. 21

Tel. kom. +48 662 901 255

Adrian Bartoń

Stanowisko: Dział Zaopatrzenia

Email: adrian.barton@weha.pl

Tel. kom. +48 604 135 478

Krzysztof Redyk

Stanowisko: Usługi Cięcia Laserem / Gięcie blach

Email: krzysztof.redyk@weha.pl

Tel. +48 76 870 37 00 wew. 27

Tel. kom. +48 602 664 407

Wojciech Iwen

Stanowisko: Usługi Cięcia Laserem / Gięcie blach

Email: wojciech.iwen@weha.pl

Tel. +48 76 870 37 00 wew. 26

Tel. kom. +48 536 230 050

Daniel Saenger

Stanowisko: Logistyka

Email: daniel.saenger@weha.pl

Tel. +48 539 687 215