Metal Jawor Sp. z o. o.

Wiejska 2
59-400 Jawor

Tel +48 76 870 37 00

Fax +48 76 870 30 46

Email metal@metal-jawor.pl

NIP: 695-13-46-385
Regon: 390637554

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS, nr. rej. KRS 0000009928, kapitał zakładowy 890 000 zł.

Płatność na konto: (PLN) ING Bank Śląski S.A. ING O. w Wałbrzychu 87 1050 1908 1000 0023 4211 6544 (EUR) 
ING Bank Śląski S.A. ING O. w Wałbrzychu 90 1050 1908 1000 0023 4211 6684 
SWIFT: INGBPPLPW​

Dane kontaktowe

Stefan Deschler

Stanowisko: Członek zarządu / Właściciel

Łukasz Szynal

Stanowisko: Członek Zarządu

Email: lukasz.szynal@metal-jawor.pl

Tel. +48 76 870 37 00 wew. 29

Tel. kom. +48 604 195 743

Przemysław Łupkowski

Stanowisko: Prokurent / Kierownik produkcji

Email: przemyslaw.lupkowski@metal-jawor.pl

Tel. +48 76 870 37 00 wew. 22

Tel. kom. +48 784 075 872

Magdalena Witkowska

Stanowisko: Sekretariat - Logistyka

Email: magdalena.witkowska@metal-jawor.pl

Tel. +48 76 870 37 00 wew. 21

Tel. kom. +48 662 901 255

Adam Myślicki

Stanowisko: Dział Zaopatrzenia

Email: adam.myslicki@metal-jawor.pl

Tel. +48 76 870 37 00 wew. 23

Tel. kom. +48 604 187 945

Adrian Bartoń

Stanowisko: Magazyn - Dział Zaopatrzenia

Email: adrian.barton@metal-jawor.pl

Tel. +48 76 870 37 00 wew. 31

Tel. kom. +48 604 135 478

Krzysztof Redyk

Stanowisko: Usługi Cięcia Laserem / Gięcie blach

Email: krzysztof.redyk@metal-jawor.pl

Tel. +48 76 870 37 00 wew. 27

Tel. kom. +48 602 664 407

Grzegorz Marek

Stanowisko: Usługi Cięcia Laserem / Gięcie blach

Email: grzegorz.marek@metal-jawor.pl

Tel. +48 76 870 37 00 wew. 26

Tel. kom. +48 536 230 050