blacha przeznaczona do spawania Legnica

Zarządzanie odpadami i recykling w pracy z blachami

Blachy są powszechnie stosowane w różnych dziedzinach przemysłu, takich jak motoryzacja, budownictwo, produkcja AGD czy nawet design i projektowanie wnętrz. Jednakże w procesie ich wytwarzania oraz w okresie po ich eksploatacji mogą powstać różnego rodzaju odpady, którymi należy prawidłowo zarządzać i przetwarzać. 

Co to jest blacha?

Popularnie blachą nazywana są arkusze o grubości mniejszej niż 5 mm. Mogą być one wykonane z różnego rodzaju metali, takich jak stal, aluminium, miedź czy mosiądz. W zależności od zastosowania mogą być wytwarzane w postaci płyt, rur, profili czy arkuszy. Proces wytwarzania blachy wymaga wielu etapów, takich jak walcowanie, przecinanie, gięcie czy spawanie. 

Każdy z tych etapów generuje różnego rodzaju odpady, takie jak odpady metalowe, zużyte narzędzia czy zużyte materiały pomocnicze. W związku z tym, wykorzystując zasadę hierarchii odpadów, należy dążyć do minimalizacji odpadów powstających na każdym etapie produkcji. W celu ograniczenia ilości odpadów należy stawiać na procesy produkcyjne oparte na recyklingu. W przypadku blach możliwe jest wykorzystanie recyklingu pierwotnego, czyli przetwarzania odpadów do postaci pierwotnych materiałów i ponownego wykorzystania ich w procesie produkcji. 

Jak prawidłowo zarządzać odpadami?

Pierwszym krokiem w zarządzaniu odpadami w pracy z blachami jest ich właściwe sklasyfikowanie. W zależności od rodzaju i ilości odpadów mogą one zostać uznane za niebezpieczne i wymagające specjalnych środków i zasad przetwarzania. Innym ważnym aspektem jest segregacja odpadów według rodzaju materiału, co ułatwi ich późniejsze przetwarzanie. 

Kolejnym etapem jest odpowiednia gospodarka magazynowa odpadów. W przypadku mniejszych elementów czy zużytych narzędzi warto wykorzystać możliwość ich recyklingu lub przekazania do zakładów przetwarzania odpadów. W przypadku większych profili czy płyt należy się skontaktować z profesjonalnymi firmami zajmującymi się odbiorem odpadów metalowych. Istnieje również możliwość sprzedaży metalowej blachy na złom, co pozwala na odzyskanie części kosztów poniesionych na jej zakup.

Istotne kwestie w zarządzaniu odpadami blaszanymi

Część odpadów pochodzących z produkcji blach może nie nadawać się do recyklingu, ponieważ mogą one zawierać substancje niebezpieczne dla środowiska. Z tego powodu tak ważne jest, aby wybrać profesjonalne firmy zajmujące się utylizacją lub unieszkodliwieniem niebezpiecznych odpadów. Ponadto kluczową rolę w zarządzaniu odpadami ma celowa edukacja pracowników. Wszyscy zaangażowani w proces produkcji blach powinni być świadomi problemu odpadów i wiedzieć, jak postępować z nimi w sposób w pełni odpowiedzialny. 

Przydatne może okazać się także wprowadzenie odpowiednich procedur i szkoleń dotyczących segregacji i gospodarki odpadami w miejscu pracy. Współczesne trendy w przemyśle poświęcone są zmniejszaniu ilości odpadów oraz wykorzystaniu ich jako surowców wtórnych. W związku z tym, producenci blach coraz częściej wykorzystują przetworzone odpady metalowe do produkcji nowych materiałów. Dzięki temu finalne produkty są bardziej przyjazne dla środowiska i redukują zużycie surowców pierwotnych.

Rodzaje recyklingu w branży metalowej

Do najważniejszych rodzajów recyklingu w branży metalowej należą recykling wtórny, czyli przetwarzanie odpadów z jednej gałęzi przemysłu do produktów innego sektora, a także recykling analityczny, gdzie surowiec jest rozdzielany na jego składniki chemiczne i wykorzystywany do produkcji nowych produktów. 

W procesie produkcji blach niezbędne jest także stosowanie odpowiednich technologii, które pomagają w minimalizacji odpadów. Do najczęściej stosowanych należą m.in. technologie precyzyjnego cięcia oraz wytłaczania blach, które pozwalają zoptymalizować proces produkcji i zmniejszyć ilość odpadów. 

Podsumowanie

Podsumowując, zarządzanie odpadami i recykling w pracy z blachami jest nie tylko kwestią ekologiczną, ale również ekonomiczną. Poprawne zagospodarowanie odpadów może przyczynić się do oszczędności oraz pozytywnie wpłynąć na wizerunek firmy. Warto więc zadbać o właściwe zarządzanie odpadami już na etapie produkcji blachy i kontynuować działania zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

3508

zrealizowanych zamówień w ostatnim roku

41

zatrudnionych pracowników

678

Klientów w Polsce i Europie