3508

zrealizowanych zamówień w ostatnim roku

41

zatrudnionych pracowników

678

Klientów w Polsce i Europie